تماشای ویدئو جمع کن ، ربات جمع کن ، ربات جمع کن بلوک ، روبات جمع کن از آی-ویدئو

طراحی و ساخت انواع روبات جمع کن بلوک ، روبات جمع کن جدول ، جمع کن سنگ فرش و کفپوش ، طراحی و ساخت انواع الواتور و لولاتور بلوک ، جدول و کفپوش و سنگ فرش ، طراحی و ساخت انواع روبات جمع کن ، طراحی و ساخت انواع بالابر بلوک ، جدول و کفپوش ، خط کامل بسته بندی بلوک، خط بسته بندی جدول ، خط بسته بندی کفپوش، شماره تماس : 2708 404 0914
18 اسفند 1396
آی-ویدئو