تماشای ویدئو برق شهر تهران بجای 220 ولت 320 ولت شد وسائل خانه منفجر شد از آی-ویدئو

بعد از زدن دگمه تلویزیون یک صدای انفجار داد و روشن نشد و بعد شارژر موبایل و ماکرویو و چند لامپ سوخت با اندازه گیری برق متوجه شدم برق بجای 220 ولت به بالای 300 ولت رسیده است بعد از تلفن زدن به برق منطقه میزان جریان برق درست شد اما حالا ما مانده ایم و کلی وسائل برقی سوخته که هیچکس جوابگوی خسارت انها نیست نکته زمانی که یکی از وسائل برقی شما می سوزد برق شهر را اندازه گیری کنید هیچ چیز بی دلیل نیست حتی سوختن وسائل برقی ؟
5 بهمن 1392
آی-ویدئو