تماشای ویدئو سنگین الله اکبر بر کرببلا مجید رضانژاد از آی-ویدئو

هیئت عاشقان امام علی (واحد فرهنگی بیت الحیدر) همدان - شب شهادت امام محمد باقر 96 - مداحان: کربلایی سید حسین حسینیان - کربلایی مجید رضا نژاد - کربلایی علیرضا نقدی - تصویربرداری: رسانه آریا هنر 09127505601
26 آذر 1396
آی-ویدئو