تماشای ویدئو افشاگری پریسا سحرخیز بی آبرویی شبکه من تو از آی-ویدئو

حیوانات هم از اینا باغیرت تراند. وقتی یک مشت آدم بهایی و همجنس باز، شبکه من و تو رو میگردونن که همسرشون به هم پیشنهاد میکنن،چرا خانواده های باید برنامه همچین آدمای پستی رو نگاه کنند، هرکس به اینا نگاه میکنه به شخصیت خودش بی احترامی میکنه.
22 آذر 1392
آی-ویدئو