تماشای ویدئو افشاگری پریسا سحرخیز بی آبرویی شبکه من تو از آی-ویدئو

حیوانات هم از اینا باغیرت تراند. وقتی یک مشت آدم بهایی و همجنس باز کثیف شبکه من و تو رو میگردونن که همسرشون به هم پیشنهاد میکنن،چرا من و خونوادم باید برنامه همچین آدمای پستی رو نگاه کنیم هرکس به اینا نگاه میکنه به شخصیت خودش بی احترامی میکنه.
22 آذر 1392
آی-ویدئو