تماشای ویدئو نجما لَلِه وٰا نوازی استاد سید جمال محمدی از آی-ویدئو

لَلِه وا نوازی بسیار زیبا از استاد سید جمال محمدی در برنامه مقام های ماندگار. مقام نجما بسیار زیبا به کانال لَلِه وای مازندران بپیوندید. https://t.me/laleh_va
23 مهر 1396
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط