تماشای ویدئو سنگ چینی سنگ مرمر یا سنگ انیکس از آی-ویدئو

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت imaxstone.com مراجعه نمایید. دو نوع از انواع سنگ ساختمانی که از آن ها بیشتر در فضاهای لوکس استفاده می گردد سنگ چینی ایران و سنگ مرمر ایران می باشد. از این سنگ ها حتی می توان به عنوان سنگ فورمچ و سنگ بوکمچ نیز استفاده نمود. http://imaxstone.com/2017/10/سنگ-چینی-سنگ-مرمر-یا-سنگ-انیکس/
18 مهر 1396
آی-ویدئو