تماشای ویدئو یادشهید سر تن جدا مدافع حریم حرم محسن حججی گرامیباد از آی-ویدئو

این ویدئو به صورت اختصاصی توسط مجموعه آنتی آمدنیوز در راستای پاسخ به توهین های مکرر نارسانه استکبارمعاش آمدنیوز به شهید مدافع حریم حرم محسن حججی تهیه گردیده و در همین جا با صدای بلند میگوییم بر عهدی که با ولی بسته ایم استورایم همچنان --- آدرس کانال آنتی آمدنیوز : https://t.me/antiamadnews
13 مهر 1396
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط