تماشای ویدئو تردید برای بچه دار شدن، زمان مناسب برای بچه دار شدن، انتخاب بین بچه دار شدن اد از آی-ویدئو

در شرایطی که یک زندگی نرمال و بدون مشکل داریم، نگرانی از بچه دار شدن به خاطر این که از آرزوهایم باز بمانم و نتوانم ادامه تحصیل بدم و یا در یک شرکت معتبر کار کنم فقط و فقط یک بازی است. یک انسان در شرایط نرمال آرزوی بچه دار شدن را بیشتر دوست دارد تا کار کردن در یک شرکت بزرگ. تا ۳۵ سالگی اگر درس خوان بودیم می بایست درسمان را می خواندیم. آرزوی فوق لیسانس و آرزوی کار کردن در یک شرکت نمی تواند جایگزین آرزوی بچه دار شدن شود زن در شرایط ایده آل بهتر است تا ۳۵ سالگی ۲ تا بچه اش رو آورده باشد. زمان بچه دار شدن بهتر
3 مهر 1396
آی-ویدئو