تماشای ویدئو از چه حرف می زنیم وقتی «نقد داستان» حرف می زنیم؟ از آی-ویدئو

متن سیّد جواد یوسف بیک در مراسم رونمایی از سایت تخصصی نقد داستان - ما در زمانه ای زندگی می کنیم که زبانْ بی ارج شده است و واژگانْ بی قدر. از جمله واژگانی که بدون دانستن معنا و مفهومش، سرسری از آن استفاده می کنیم، «نقد» است. بارها گفته ایم و شنیده ایم که «نقد، جدا کردن سره از ناسره است.» اما در نقدهایمان، عملاً، فعل «جدا کردن» دیده نمی شود و به اعلام کردن میزان سره ها و ناسره ها بسنده می کنیم.
1 مهر 1396
آی-ویدئو