تماشای ویدئو بازی ذوب آهن 2 2 الاتحاد عربستانبازی رفت از آی-ویدئو

الاتحاد 2 -2 ذوب آهن در این سال ذوب آهن با حذف الاتحاد نایب قهرمان دوره گذشته و حذف پوهانگ قهرمان دوره قبل و حذف دو تیم مدعی الهلال و بنیادکار به فینال رسید سال 2010
8 شهریور 1396
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط