تماشای ویدئو مرد عنکبوتی VS گرین گابلین مرگ گرین گابلین از آی-ویدئو

گرین گابلین یا دیو سبز که البته جن سبز هم بهش میگن از نظر خیلیا قدرتمند ترین و خبیث ترین دشمن مرد عنکبوتی هستش و بیشتر از هر کسی مرد عنکبوتی و پیتر رو در آن واحد اذیت کرده ... در این سکانس خاطره انگیز مرگ گرین گابلین یا همون نورمن ازبورن پدر هری آزبورن دوست صمیمی پیتر رو شاهد هستیم ...
12 مرداد 1396
آی-ویدئو