تماشای ویدئو پیام های تسلیت همدردی مردم دنیا به ایران. اشکم جاری شد خوندن پیام ها. گفتم برای شما هم بذارم از آی-ویدئو

18 خرداد 1396
آی-ویدئو