تماشای ویدئو گفت وگو مدیر بخش تحقیق توسعه شرکت گرین الکامپ 95 از آی-ویدئو

توضیحاتی در رابطه با محصولات جدید شرکت پردیس صنعت سیاره سبز (گرین) از زبان جنان آقای مهندس جواد عمرانی، مدیر بخش تحقیق و توسعه این شرکت در حاشیه نمایشگاه الکامپ 95 - غرفه گرین
27 آذر 1395
آی-ویدئو