تماشای ویدئو ایستگاه #قطار دامغان پس حادثه برخورد دو قطار از آی-ویدئو

همه ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج ghttps://telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .***** لطف کنید این ویدئو را لایک کنید یا به کانالتون اضافه کنید تا تعداد بیشتری ببینند .
9 آذر 1395
آی-ویدئو