تماشای ویدئو نحوه ساخت دیگ چدنی پره دیگ چدنی از آی-ویدئو

دیگ آبگرم چدنی در سیستم تهویه مطبوع جهت تولید آبگرم با فشار پایین کار می کند. دیگ آبگرم چدنی بصورت افقی سه پاس می باشد که مسیر عبور آتش و دود با آب بصورت عمود است. دیگ آبگرم چدنی دارای ضخامت بدنه بین ۶-۹ میلی متر می باشد. معمولا فشار کاری دیگ آبگرم چدنی ۴ بار و فشار تست ۱.۵ برابر فشار کاری معادل با ۷ بار می باشد. اما در بعضی مدل ها فشار کاری به ۶ یا ۱۰ بار افزایش داده شده است.
25 آبان 1395
آی-ویدئو