تماشای ویدئو مهدویت در قرآن جلسه هفدهم بقره 269 یُؤْتِی الْحِكْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَی از آی-ویدئو

مهدویت در قرآن جلسه هفدهم : بقره : 269 یُؤْتِی الْحِكْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً كَثیراً وَ ما یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْباب
15 خرداد 1392
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط