تماشای ویدئو گفت وگو چانگ مدیر فروش eVEN درباره صندوق های فروش از آی-ویدئو

صندوق های فروشگاهی هنوز در ایران جا نیفتاده و دولت تلاش می کند کسب وکارها از صندوق های فروشگاهی استفاده کنند. بخش پرداخت الکترونیکی جیتکس ۲۰۱۶ نسبتا قوی بود. یکی از شرکت کنندگان در نمایشگاه امسال شرکت eVEN بود که صندوق های فروشگاهی ارائه می کند. با دیوید چانگ مدیر فروش این شرکت گفت وگو کردیم که می توانید در این ویدیو مشاهده کنید.
5 آبان 1395
آی-ویدئو