تماشای ویدئو گفت وگو مدیر شبکه های اجتماعی استارت آپ PINK ENTROPY از آی-ویدئو

پینک انتروپی استارت آپی است که ایده های هیجان انگیزی در زمینه رسانه دارد. با مدیر رسانه های اجتماعی این کسب وکار در جیتکس ۲۰۱۶ گفت وگو کردیم.
5 آبان 1395
آی-ویدئو