تماشای ویدئو محرم 95 کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا از آی-ویدئو

کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا/ دشت غم دشت عطش دشت بلایی کربلا/سینه سوز و جان گداز و غم فزایی کربلا/ خیمه های عاشقان برپا شود در خاک تو ... سینه زنی واحد با نوای محمدرضا طاهری (شب دوم محرم 1395 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
15 مهر 1395
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط