تماشای ویدئو فینال کشتی فرنگی نوجوانان یوسف حسینوند حریف روس از آی-ویدئو

قهرمانی یوسف حسینوند در وزن 63 کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان جهان در گرجستان 2016
3 مهر 1395
آی-ویدئو