تماشای ویدئو ترانه شاد عروسی جنگ جنگ ساز میاد آقای مهران بردیده شیراز از آی-ویدئو

اجرای ترانه شاد عروسی شیرازیها به نام واسونک شیرازی توسط جناب مهران بردیده در برنامه دلگشا شبکه فارس.
27 شهریور 1402
آی-ویدئو