تماشای ویدئو شکست حسن یزدانی مقابل تیلور از آی-ویدئو

لحظه جنجالی فینال 86 کیلوگرم #کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ در شرایطی که ابتدا داور 4 امتیاز به حسن یزدانی داده بود اما روی اعتراض تیلور و مشورت داوران، در نهایت امتیاز 5 برای تیلور و 2 برای یزدانی به ثبت رسید.
26 شهریور 1402
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط