تماشای ویدئو نامه دو وزیر به رئیس جمهور از آی-ویدئو

شبکه سه- 14 شهریور 95- 22:00| وام شهریه دانشگاه را کم نکنید. رئیس صندوق رفاه دانشجویان می گوید وزیر علوم و وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس جمهور خواسته اند وام شهریه بیشتر شود.
14 شهریور 1395
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط