تماشای ویدئو دیدار کمیل قاسمی حریف گرجستانی المپیک 2016 برزیل از آی-ویدئو

دیدار کمیل قاسمی و گنو پتریاشویلی گرجستانی در مرحله یک چهارم نهایی المپیک 2016 برزیل
1 شهریور 1395
آی-ویدئو