تماشای ویدئو رسمیجوردی آلبادرپایان فصل ازبارسلوناجداخواهدشد از آی-ویدئو

رسمی:جوردی آلبا در پایان فصل از بارسا بارسلونا جدا خواهد شد لایک کامنت دنبال کردن یادتون نره تا ویدئو بعد خداحافظ
5 خرداد 1402
آی-ویدئو