تماشای ویدئو بازدید مقام معظم رهبری ازمناطق زلزله زده آذربایجان شرقی از آی-ویدئو

91-05-26بازدید مقام معظم رهبری ازمناطق زلزله زده آذربایجان شرقی
27 مرداد 1395
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط