یک شعر در مورد همدلی دوستی از زبان شاعران ایرانی

سوال جالب علی ضیا برانکو در مورد همدلی پرسپولیسی ها آی-ویدئو

8 آبان 1397
آی-ویدئو
[ یک شعر در مورد همدلی دوستی از زبان شاعران ایرانی ]