چق چقه به چه زبانی است

طاغوت، طاغوت است، چه تاج به سر، چه عمامه به سر آی-ویدئو

23 آبان 1397
آی-ویدئو
[ چق چقه به چه زبانی است ]