نمونه لایحه تقاضای اعمال ماده 477

شبیه سازی فرایند جدایش لایه های کامپوزیت در نرم افزار ANSYS APDL آی-ویدئو

27 بهمن 1397
آی-ویدئو
loading...
[ نمونه لایحه تقاضای اعمال ماده 477 ]