متن تبریک فارغ التحصیلی از دانشگاه

گرامیداشت روزجهانی معلولین در دانشگاه کردستان آی-ویدئو

13 آذر 1396
آی-ویدئو
[ متن تبریک فارغ التحصیلی از دانشگاه ]