متن سخنرانی به مناسبت دهه کرامت

کاری دانش آموزان دوره اول در ساعت کامپیوتر به مناسبت دهه فجر آی-ویدئو

13 اسفند 1397
آی-ویدئو
loading...
[ متن سخنرانی به مناسبت دهه کرامت ]