ع قبل عمل ملیکا زمانی

آيا عمل به وصيت ميت در خصوص مکان دفن ميت واجب است؟مخصوصا زمانی عمل بهش سخته آی-ویدئو

2 آذر 1397
آی-ویدئو
loading...
[ ع قبل عمل ملیکا زمانی ]
loading...