علت قطع شدن صدای شبکه onyx

قطع صدای شهروند الجزایری هنگام رسواکردن شبکه العربیه عربستان در پخش زنده آی-ویدئو

18 اسفند 1397
آی-ویدئو
loading...
[ علت قطع شدن صدای شبکه onyx ]