طرح نظارتی تعزیرات ویژه باشگاه های ورزشی فارس آغاز شد

رئیس شعبه تعزیرات در گشت های تعزیرات به آبلیموی طبیعی آی-ویدئو

6 مهر 1394
آی-ویدئو
loading...
[ طرح نظارتی تعزیرات ویژه باشگاه های ورزشی فارس آغاز شد ] [ طرح, نظارتی, تعزیرات, ویژه, باشگاه, های, ورزشی, فارس, آغاز, شد ]