شرایط استخدامی پتروشیمی چابهار

حکم حکومتی برای تخصیص ۶۳ میلیارد دلار به توسعه بندر آی-ویدئو

3 اردیبهشت 1398
آی-ویدئو
loading...
[ شرایط استخدامی پتروشیمی چابهار ]