شرایط استخدامی پتروشیمی چابهار

میکروتوربین بادی برای شرایط سخت آی-ویدئو

24 بهمن 1397
آی-ویدئو
loading...
[ شرایط استخدامی پتروشیمی چابهار ]