رتبه قبولی سال95 رشته فوریت

✔️ مصاحبه مهندس شاکری زاده سیدعلی نجیبی رتبه 17 منطقه یک کنکور ریاضی ۹8 آی-ویدئو

7 آبان 1398
آی-ویدئو
loading...
[ رتبه قبولی سال95 رشته فوریت ]