بانک نروژی به مسلمانان وام بدون بهره میدهد

بَه بَه بَه ، HADIFEIZABADIهادی فیض آبادی آی-ویدئو

27 اسفند 1394
آی-ویدئو
[ بانک نروژی به مسلمانان وام بدون بهره میدهد ] [ بانک, نروژی, به, مسلمانان, وام, بدون, بهره, میدهد ]