افزایش حقوق کارگران درسال۹۶ com

افزایش حداقل حقوق کارگران به 15،168،820 ریال در سال 1398 آی-ویدئو

28 اسفند 1397
آی-ویدئو
loading...
[ افزایش حقوق کارگران درسال۹۶ com ]