استاندار قزوین روز صنایع کوچک را به فعالان حوزه تولید صنعت تبریک گفت

نهمین نمایشگاه صنایع دستی روز دوم آی-ویدئو

6 دی 1397
آی-ویدئو
loading...
[ استاندار قزوین روز صنایع کوچک را به فعالان حوزه تولید صنعت تبریک گفت ]