استاندار قزوین افتخارآفرینی کاراته کاران قزوینی را تبریک گفت

درخشش افتخارآفرینی کاراته کاران مهاجر افغانستانی در مسابقات کاراته قهرمانی کشو آی-ویدئو

5 شهریور 1396
آی-ویدئو
[ استاندار قزوین افتخارآفرینی کاراته کاران قزوینی را تبریک گفت ] [ استاندار, قزوین, افتخارآفرینی, کاراته, کاران, قزوینی, را, تبریک, گفت ]