استاندار قزوین افتخارآفرینی کاراته کاران قزوینی را تبریک گفت

استاد جمشید مشایخی سال ۱۳۹۸ را اینگونه تبریک گفت آی-ویدئو

29 اسفند 1397
آی-ویدئو
loading...
[ استاندار قزوین افتخارآفرینی کاراته کاران قزوینی را تبریک گفت ]