استاندار قزوین افتخارآفرینی کاراته کاران قزوینی را تبریک گفت

loading...
[ استاندار قزوین افتخارآفرینی کاراته کاران قزوینی را تبریک گفت ]