از اتاق فرمان گفتن تولد

کاربرد نورومارکتینگ در انتخابات اتاق فرمان رأی‌دهندگان کجاست؟ آی-ویدئو

12 فروردین 1398
آی-ویدئو
loading...
[ از اتاق فرمان گفتن تولد ]