آیا امسال دولت همراه یارانه به مردم عیدی هم میدهد

دکتر حسن عباسی؛ مردم به هم رحم نکنند دولت رحم نمی کند آی-ویدئو

14 فروردین 1398
آی-ویدئو
loading...
[ آیا امسال دولت همراه یارانه به مردم عیدی هم میدهد ]